bezpieczeństwo


bezpieczeństwo
n III, Ms. \bezpieczeństwowie, blm
1. «stan niezagrożenia, spokoju, pewności»

Osobiste bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo kraju, obywateli.

Poczucie bezpieczeństwa.

Zapewnić komuś bezpieczeństwo.

Czuwać nad czyimś bezpieczeństwem.

∆ Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) «zespół warunków zapewniających wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ujemnego wpływu środowiska pracy na organizm pracujących»
∆ Bezpieczeństwo publiczne «całość porządku i urządzeń społecznych chroniących państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego; w węższym zn.: ochrona ustroju przed zamachami na podstawowe instytucje polityczne państwa»
∆ Bezpieczeństwo zbiorowe «system polityczno-prawny mający na celu utrwalenie pokoju przez ustanowienie zakazu agresji i zobowiązanie się do pomocy państwu, które padnie ofiarą agresji»
∆ Pas bezpieczeństwa «pas zabezpieczający użytkownika przed upadkiem z wysokości lub chroniący przed urazem w razie gwałtownego hamowania samochodu»
∆ Kaftan bezpieczeństwa «obszerna bluza z długimi wiązanymi na plecach rękawami, używana do obezwładniania chorych mających atak szału»
techn. Klapa, zawór bezpieczeństwa «zawór zabezpieczający kocioł parowy lub podobne urządzenie przed pęknięciem przez automatyczne wypuszczanie nadmiaru pary, gazu itp.»
∆ Lampa bezpieczeństwa «górnicza lampa płomienna zaopatrzona w cienką drucianą siatkę zabezpieczającą przed wybuchem metanu»
∆ Współczynnik bezpieczeństwa «stosunek obciążenia niszczącego konstrukcję do obciążenia dopuszczalnego»
2. pot. «organa władzy mającej pieczę nad sprawami bezpieczeństwa publicznego»

Organa bezpieczeństwa.

Pracować w aparacie bezpieczeństwa.

pot. Stróż bezpieczeństwa «policjant»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezpieczeństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. bezpieczeństwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan psychiczny lub prawny, w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezpieczeństwo — Wentyl, zawór, klapa bezpieczeństwa «o czymś, co przyczynia się do rozładowania napięć, neutralizacji konfliktów w życiu społecznym lub rodzinnym»: Po paru miesiącach otworzyli klub, pozwolili grać, wręcz przymuszali do koncertów. Ktoś na wysokim …   Słownik frazeologiczny

  • Рутковская, Йоанна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Рутковская. Йоанна Рутковская Joanna Rutkowska …   Википедия

  • ubezpieczenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. ubezpieczyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ubezpieczenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. ubezpieczenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Kraków — For other uses, see Krakow (disambiguation) and Cracow (disambiguation). Kraków Main Market Square, Wawel Castle, Barbican, St. Mary s Basilica, St. Peter and Paul Church, Colleg …   Wikipedia

  • Daniel J. Barrett — (born November 6, 1963) is a writer,[1][2] software engineer,[3][4] and musician.[5] He is best known for his technology books, his work with progressive rock band Gentle Giant,[6] and t …   Wikipedia

  • Poznań International Fair — Międzynarodowe Targi Poznańskie Type Public company Founded 1921 Headquarters Poznań, Poland Key people …   Wikipedia

  • Ken Strauss — (born 1953) is a physician/author who is known both for his writings as well as for his work promoting the careers and works of other artistically inclined professionals. He is the owner of a manor on the French Belgian border, le Château du… …   Wikipedia

  • Czarny punkt — Dieser Artikel bezeichnet den schwarzen Punkt im Straßenverkehr. Zum Symbol im Roman Die Schatzinsel siehe Der schwarze Punkt. Schwarze Punkte bezeichnen in verschiedenen Ländern Straßenabschnitte mit einer hohen Anzahl von Verkehrsunfällen.… …   Deutsch Wikipedia

  • Schwarzer Punkt — Schwarze Punkte bezeichnen in verschiedenen Ländern Straßenabschnitte mit einer hohen Anzahl von Verkehrsunfällen. Inhaltsverzeichnis 1 Australien 2 Polen 3 Verweise 3.1 Weblinks …   Deutsch Wikipedia