bezpłodność


bezpłodność
ż V, DCMs. \bezpłodnośćści, blm
1. med. «niezdolność dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej do rozrodu, będąca następstwem wad rozwojowych (wrodzona) lub powstająca w następstwie urazów, zaburzeń hormonalnych i in.; niepłodność»
2. «bezowocność, bezskuteczność, daremność»

Bezpłciowość rozmyślań, sporów.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezpłodność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezpłodnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} u dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej: niezdolność do rozrodu z przyczyn biologicznych {{/stl 7}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chemosterylant — m IV, D. u, Ms. chemosterylantncie; lm M. y chem. chemosterylanty «substancje syntetyczne (zwykle związki organiczne) wywołujące bezpłodność u owadów, stosowane w ochronie roślin» ‹chemia + łac.› …   Słownik języka polskiego

  • niepłodność — ż V, DCMs. niepłodnośćści, blm 1. «niezdolność dojrzałego osobnika płci męskiej lub żeńskiej do rozrodu, wrodzona lub nabyta; fakt niewydawania owoców; bezpłodność» 2. «o glebie: jałowość, nieurodzajność» …   Słownik języka polskiego