bezpodstawność


bezpodstawność
ż V, DCMs. \bezpodstawnośćści, blm
rzecz. od bezpodstawny

Bezpodstawność oskarżenia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezpodstawność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezpodstawnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezpodstawny: Bezpodstawność odwołania. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obalać — ndk I, obalaćam, obalaćasz, obalaćają, obalaćaj, obalaćał, obalaćany obalić dk VIa, obalaćlę, obalaćlisz, obal, obalaćlił, obalaćlony, częściej dk «silnym uderzeniem wytrącić kogoś lub coś z pozycji pionowej, spowodować upadek, przewrócić siłą;… …   Słownik języka polskiego

  • zbić — dk Xa, zbiję, zbijesz, zbij, zbił, zbity zbijać ndk I, zbićam, zbićasz, zbićają, zbićaj, zbićał, zbićany 1. «zrobić jakąś całość z poszczególnych elementów, zrobić coś z desek, belek itp. łącząc je za pomocą gwoździ» Zbić półkę, skrzynię. Zbić z… …   Słownik języka polskiego

  • obalać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, obalaćam, obalaća, obalaćają, obalaćany {{/stl 8}}– obalić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, obalaćlę, obalaćli, obalaćlony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mocnym uderzeniem wytrącać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień