bezpostaciowy


bezpostaciowy
fiz. Ciało bezpostaciowe «ciało niekrystaliczne, w stałym stanie skupienia, nie mające prawidłowej wewnętrznej budowy atomowej; ciało amorficzne»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezpostaciowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, fiz. {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający postaci krystalicznej (np. sadze), mający cząsteczki ułożone chaotycznie, w odróżnieniu od kryształów {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • amorficzny — «odznaczający się nie uporządkowaną budową; bezpostaciowy» ∆ jęz. Języki amorficzne «języki, których cechą charakterystyczną jest słabo rozwinięty system afiksów, czyli morfemów gramatycznych» ∆ chem. fiz. Ciało amorficzne «ciało pozbawione… …   Słownik języka polskiego

  • bezpostaciowość — ż V, DCMs. bezpostaciowośćści, blm rzecz. od bezpostaciowy …   Słownik języka polskiego

  • krochmal — m I, D. u zwykle blm 1. «związek organiczny z grupy węglowodanów, wielocukier powstający w komórkach roślin; biały, bezpostaciowy proszek bez smaku i zapachu, otrzymywany głównie z kartofli, ryżu, kukurydzy, pszenicy i innych roślin; stanowi… …   Słownik języka polskiego

  • niekrystaliczny — «nie tworzący kryształów; bezpostaciowy» Ciała, substancje niekrystaliczne …   Słownik języka polskiego

  • skrobia — ż I, DCMs. skrobiabi, blm biol. chem. «związek organiczny z grupy węglowodanów, wielocukier powstający w komórkach roślin; biały, bezpostaciowy proszek bez smaku i zapachu, otrzymywany głównie z kartofli, ryżu, kukurydzy, pszenicy; stanowi… …   Słownik języka polskiego

  • amorficzny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający określonych kształtów, bezpostaciowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Amorficzna struktura powieści. <gr.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień