padyszach


padyszach
m III, DB. -a; lm M. -owie, DB. -ów
«tytuł dawnych sułtanów tureckich, szachów perskich oraz od roku 1926 panujących władców Afganistanu; władca noszący ten tytuł»

Wojska tureckie pod wodzą padyszacha.

Harem padyszacha.

tur. z pers.

Słownik języka polskiego . 2013.