palearktyczny


palearktyczny
∆ Strefa, kraina palearktyczna «strefa, kraina zoogeograficzna obejmująca Europę, Afrykę na północ od Sahary i Azję na północ od Himalajów; charakteryzuje się stosunkowo ubogą fauną; brak m.in. małp człekokształtnych, występuje mało gadów i płazów»

Słownik języka polskiego . 2013.