bezprzedmiotowość


bezprzedmiotowość
ż V, DCMs. \bezprzedmiotowośćści, blm
rzecz. od bezprzedmiotowy.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezprzedmiotowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezprzedmiotowośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezprzedmiotowy: Bezprzedmiotowość sporu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • konceptualizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. konceptualizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} jedna z prób umiarkowanego rozwiązania zagadnienia uniwersaliów; doktryna przeciwstawna… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień