bezprzedmiotowy


bezprzedmiotowy
«nie dotyczący określonego przedmiotu, nie mający podstawy, przyczyny»

Bezprzedmiotowy spór.

Bezprzedmiotowe rozważania.

szt. Sztuka bezprzedmiotowa «sztuka abstrakcyjna»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezprzedmiotowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający uzasadnienia, niedotyczący konkretnego problemu; bezsensowny, jałowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezprzedmiotowa dyskusja. Uwikłać się w bezprzedmiotowy spór. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezprzedmiotowo — przysłów. od bezprzedmiotowy Sprzeczać się bezprzedmiotowo …   Słownik języka polskiego

  • bezprzedmiotowość — ż V, DCMs. bezprzedmiotowośćści, blm rzecz. od bezprzedmiotowy …   Słownik języka polskiego

  • nierzeczowy — nierzeczowywi «nie będący rzeczowym; czczy, bezprzedmiotowy» Nierzeczowa dyskusja, rozmowa …   Słownik języka polskiego

  • bezprzedmiotowo — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezprzedmiotowy: Bezprzedmiotowo się spierać. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezprzedmiotowość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezprzedmiotowośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezprzedmiotowy: Bezprzedmiotowość sporu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jałowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, jałowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o samicy zwierząt: niezdolna do rozrodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jałowa owca. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień