bezprzyczynowy


bezprzyczynowy
«nie mający przyczyny; nieuzasadniony»

Bezprzyczynowa tęsknota, rozpacz.

Nie ma zdarzeń bezprzyczynowych.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezprzyczynowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niemający uzasadnienia, przyczyny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie ma bezprzyczynowego rozpadu małżeństw. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień