papierkowy


papierkowy
«związany z papierkami, odnoszący się do papierków: pism urzędowych, dokumentów, świadectw itp.»

Papierkowa dokumentacja, sprawozdawczość.

Papierkowa praca.

Bronić się przed nadmiarem papierkowej roboty.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • papierkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z papierkiem w zn. 2. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Papierkowa robota, praca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • papierkowy — Papierkowa robota zob. robota 5 …   Słownik frazeologiczny