paradokument


paradokument
m IV, D. -u, Ms. \paradokumentncie; lm M. -y
środ. «film paradokumentalny»

Nakręcić paradokument.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • paradokument — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. paradokumentncie {{/stl 8}}{{stl 7}} film mający znamiona dokumentu, opierający się w dużym stopniu na faktach, lecz poddanych interpretacji reżysera {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień