paraliteracki


paraliteracki
«taki, który jest zbliżony do literatury, ale nie może być nazwany literackim w ścisłym tego słowa znaczeniu»

Forma paraliteracka.

Gatunek paraliteracki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • paraliteracki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib {{/stl 8}}{{stl 7}} mający niektóre cechy literackie, ale nie spełniający wszystkich kryteriów literackich : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gatunki paraliterackie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień