bezsilność


bezsilność
ż V, DCMs. \bezsilnośćści, blm
«brak możliwości poradzenia sobie; bezradność»

Bezsilność człowieka wobec praw przyrody.

Płakać z bezsilności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezsilność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezsilnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niemożliwość poradzenia sobie z czymś mimo starań; bezradność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okazać bezsilność. Bezsilność policji… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezsiła — ż IV, CMs. bezsiłasile, blm rzad. → bezsilność …   Słownik języka polskiego

  • impotencja — ż I, DCMs. impotencjacji, blm «niezdolność mężczyzny do stosunku płciowego; niemoc płciowa» przen. «niezdolność do działania; niemoc, bezsilność» Impotencja twórcza. ‹łac.› …   Słownik języka polskiego

  • niedołęstwo — n III, Ms. niedołęstwowie, blm 1. «brak sprawności fizycznej; bezsilność, nieporadność» Niedołęstwo starszych ludzi, inwalidów. 2. «niezdolność do działania, brak umiejętności; nieudolność» Niedołęstwo życiowe. Niedołęstwo w kierowaniu,… …   Słownik języka polskiego

  • niemoc — ż VI, DCMs. y, blm 1. «brak sił fizycznych, osłabienie, słabość, bezwład; niedomaganie, choroba» Ogarnęła kogoś niemoc. Trawiła go niemoc. Niemoc w nogach. ∆ med. Niemoc płciowa → impotencja 2. «brak siły wewnętrznej, energii, hartu, niezdolność… …   Słownik języka polskiego

  • słabość — ż V, DCMs. słabośćści, blm 1. «brak sił fizycznych, stan fizycznego niedomagania; bezsilność, osłabienie» Słabość organizmu. Ogarnia kogoś słabość. 2. «brak mocy, odporności na zniszczenie; brak siły militarnej, brak silnej władzy, autorytetu»… …   Słownik języka polskiego

  • bezbronność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezbronnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} brak środków lub możliwości obrony; bezradność, bezsilność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezbronność maltretowanej żony. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezradność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezradnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stan, w którym mimo wysiłków nie można sobie z niczym poradzić; bezsilność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezradność w załatwianiu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • co [cóż] było robić — {{/stl 13}}{{stl 7}} pytanie wyrażające bezsilność, bezradność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Co było robić? Po dwóch dniach zaniechano dalszych poszukiwań. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • co [cóż] robić – zrobić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{z kimś, z czymś} {{/stl 8}}{{stl 7}} zwrot wyrażający bezsilność, bezradność wobec jakichś okoliczności, czyjegoś postępowania, czyichś postaw : {{/stl 7}}{{stl 10}}Co robić z takim łobuzem? Cóż zrobić, widać tak musiało być …   Langenscheidt Polski wyjaśnień