bezstronność


bezstronność
ż V, DCMs. \bezstronnośćści, blm
«brak uprzedzeń; obiektywizm»

Bezstronność sędziów.

Bezstronność wyroku.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezstronność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezstronnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sprawiedliwe traktowanie wszystkich stron, niefaworyzowanie żadnej z nich; obiektywizm : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezstronność przełożonego. Bezstronność w wydawaniu opinii …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • neutralność — ż I, DCMs. neutralnośćści, blm 1. «bezstronna postawa wobec cudzych spraw, cudzych sporów; bezstronność, obojętność» 2. polit. «prawna sytuacja państwa, rządu, nie biorącego udziału w wojnie toczącej się między innymi państwami i utrzymującego z… …   Słownik języka polskiego

  • obiektywizm — m IV, D. u, Ms. obiektywizmzmie, blm 1. «bezstronność, rzeczowość, postawa badawcza wolna od uprzedzeń» Obiektywizm badań, ocen. 2. «sposób sprawozdawczego referowania poglądów naukowych bez zajmowania wobec nich własnego stanowiska» 3. filoz.… …   Słownik języka polskiego

  • przedmiotowość — ż V, DCMs. przedmiotowośćści, blm «bezstronność w ocenie rzeczywistych faktów; rzeczowość» Przedmiotowość w sądzeniu zjawisk …   Słownik języka polskiego

  • sprawiedliwość — ż V, DCMs. sprawiedliwośćści, blm 1. «sprawiedliwe postępowanie; sprawiedliwy sąd o czymś; bezstronność osądu, obiektywizm» Należna sprawiedliwość. Sprawiedliwość dziejowa. Obywatelska sprawiedliwość. Sprawiedliwość w sądach, w postępowaniu, w… …   Słownik języka polskiego

  • neutralność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. neutralnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa polegająca na nieopowiadaniu się po żadnej ze stron konfliktu, pozostawaniu niezależnym i bezstronnym;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obiektywizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. obiektywizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pozbawiony uprzedzeń, rzeczowy stosunek do czegoś lub kogoś; bezstronność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obiektywizm sędziego.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • sprawiedliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. sprawiedliwośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ocenianie wszystkich według tych samych kryteriów, osądzanie każdego tak, jak na to zasługuje; uczciwość, obiektywizm,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień