pasikonik


pasikonik
m III, DB. -a, N. \pasikonikkiem; lm M. -i
1. «Tettigonia, owad z nadrodziny o tej samej nazwie; w Polsce najbardziej znanym gatunkiem jest pasikonik zielony»

Wieczorne granie pasikoników.

2. zool. pasikoniki «Tettigonioidea, nadrodzina owadów z rzędu prostoskrzydłych, obejmująca około 4 tysięcy gatunków; charakteryzują się długimi czułkami i pokładełkiem (u samic) oraz w większości długimi skrzydłami; drapieżne lub wielożerne, zamieszkują głównie strefę międzyzwrotnikową, wydają charakterystyczne dźwięki»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pasikonik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} owad o długości do 10 cm, występujący w kilku tysiącach gatunków, o długich czułkach, silnie rozbudowanych tylnych odnóżach, umożliwiających wykonywanie dalekich skoków, i zwykle długich… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Jacek Dukaj — Born 20 July 1974(1974 07 20) Tarnów, Poland Occupation writer …   Wikipedia