pasywizm


pasywizm
m IV, D. -u, Ms. \pasywizmmie, blm
1. książk. «zachowywanie biernej postawy w życiu»

Charakteryzować się pasywizmem.

2. «w Polsce, w okresie pierwszej wojny światowej: kierunek polityczny skupiający polityków prorosyjskich, propagujących nieangażowanie się do współpracy z Austrią i Niemcami»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.