pasywność


pasywność
ż V, DCMs. \pasywnośćści, blm
«bierna postawa, brak aktywności; bierność»

Pasywność oportunisty.

Pasywność czyjejś postawy życiowej.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pasywność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pasywnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} postawa charakteryzująca się brakiem aktywności, inicjatywy; bierność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pasywność zachowania, postawy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień