paszportyzacja


paszportyzacja
ż I, DCMs. \paszportyzacjacji
środ. «opracowywanie lub aktualizacja dokumentów (paszportów)»

Słownik języka polskiego . 2013.