bezterminowy


bezterminowy
«nie mający określonego terminu»

Bezterminowa pożyczka.

Bezterminowy urlop.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bezterminowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, dla którego nie został określony moment zakończenia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bezterminowe zwolnienie lekarskie, prawo jazdy. Bezterminowy urlop zdrowotny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • depozyt — m IV, D. u, Ms. depozytycie; lm M. y «umowa, na mocy której osoba, instytucja przyjmuje na przechowanie cudzą rzecz ruchomą; przechowanie; pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty złożone do przechowania (w banku, w sądzie, w zastaw, jako… …   Słownik języka polskiego