pedologia


pedologia
ż I, DCMs. \pedologiagii, blm
«nauka zajmująca się rozwojem psychicznym i fizycznym dzieci i młodzieży; powstała w pierwszej ćwierci XX w., przyczyniła się do rozwoju psychologii eksperymentalnej dziecka»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.