bezwolność


bezwolność
ż V, DCMs. \bezwolnośćści, blm
rzecz. od bezwolny

Przejawiać bezwolność.

Coś świadczy o czyjejś bezwolności.


Słownik języka polskiego . 2013.