bezwrzecionowy


bezwrzecionowy
«o maszynie przędzalniczej: pracująca, działająca bez wrzecion»

Słownik języka polskiego . 2013.