pęcherzykowy


pęcherzykowy
przym. od pęcherzyk w zn. 1

Grzybica pęcherzykowa.


Słownik języka polskiego . 2013.