pieszczota


pieszczota
ż IV, CMs. \pieszczotaocie; lm D. \pieszczotaot
«pieszczenie kogoś, czułe gładzenie, całowanie, tulenie»

Czuła, gorąca, miłosna, namiętna, zmysłowa pieszczota.

Nieśmiała, niewinna, słodka, tkliwa pieszczota.

Matczyne pieszczoty.

Darzyć, obdarzać, obsypywać kogoś pieszczotami.

Spragniony pieszczot.

przen.

Pieszczota oczu.

Pieszczota słońca, wiatru, fali.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pieszczota — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. pieszczotaocie {{/stl 8}}{{stl 7}} czułe głaskanie, tulenie, całowanie kogoś itp., będące oznaką miłości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miłosne pieszczoty. Dziecko lubiące pieszczoty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czułość — ż V, DCMs. czułośćści; lm MD. czułośćści 1. blm «bycie czułym; tkliwość, serdeczność; rzewność, uczuciowość» Macierzyńska czułość. Czułość spojrzenia (w spojrzeniu). Otaczać kogoś czułością. 2. tylko w lm «objaw tkliwości, miłości, serdeczności;… …   Słownik języka polskiego

  • gładzić — ndk VIa, gładzićdzę, gładzićdzisz, gładź, gładzićdził, gładzićdzony 1. «przesuwać po czymś delikatnie ręką, zwykle z pieszczotą; głaskać» Gładzić kogoś po głowie, po ręce. Gładzić czyjeś włosy. 2. «czynić powierzchnię czegoś gładką, usuwać… …   Słownik języka polskiego

  • głaskać — ndk IX, głaszczę, głaszczesz, głaszcz, głaskaćał, głaskaćany, rzad. I, głaskaćam, głaskaćasz, głaskaćają, głaskaćaj rzad. głasnąć dk Va, głaskaćnę, głaśniesz, głaśnij, głaskaćnął, głaskaćnęła, głaskaćnęli, głaśnięty «przesuwać delikatnie ręką po… …   Słownik języka polskiego

  • pieszczotka — ż III, CMs. pieszczotkatce; lm D. pieszczotkatek 1. «pieszczotliwie o dziewczynce, kobiecie bardzo kochanej, przymilnej, lubiącej pieszczoty» Pieszczotka ojca. 2. zwykle w lm, zdr. od pieszczota …   Słownik języka polskiego

  • tulić — ndk VIa, tulićlę, tulićlisz, tul, tulićlił, tulićlony 1. «obejmować, przygarniać kogoś lub coś do siebie, trzymać w objęciach, w uścisku» Tulić kogoś w ramionach. Tulić dziecko do piersi. 2. «zbliżać, przyciskać, przykładać do czegoś» Tulić głowę …   Słownik języka polskiego

  • pieskiai — ×pieskiai (plg. l. pieszczenie, pieszczota) sm. pl. J lepinimas, paikinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language