biało


biało
bielej
przysłów. od biały

Ktoś biało, na biało ubrany.

Biało kwitnący krzew.

Biało kwitnąca jabłoń.

Robi się, jest od śniegu coraz bielej.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • biało- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwszy człon różnych typów wyrazów złożonych:a) przymiotników złożonych (pisanych łącznie), w których {{/stl 7}}{{stl 8}}biało {{/stl 8}}{{stl 7}}oznacza białe zabarwienie lub… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biało — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., bielej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. biały: Biało kwitnące lilie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • biało- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «w przymiotnikach złożonych wskazujący na białą barwę lub biały odcień określanej barwy, np. białoszary» b) «będący częścią przymiotnika złożonego o charakterze dzierżawczym, określającą białą barwę tego, co… …   Słownik języka polskiego

  • biało-czerwony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} mający dwa kolory: biały i czerwony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Flaga biało czerwona. Biało czerwone opaski członków komitetu strajkowego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Team Iskry — Bialo Czerwone Iskry ( White and Red Sparks ) is an aerobatic demonstration team of the Polish Air Forces. Originally formed in 1969 at the 60 Training Wing in Radom under the name Rombik, the team flew four TS 11 Iskras. The team grew to nine… …   Wikipedia

  • PZL TS-11 Iskra — TS 11 Iskra …   Wikipedia

  • Surnom des clubs de football — Les équipes de clubs de football possèdent souvent un surnom, renforçant l identité du club. Pour la plupart, le surnom a un rapport avec la couleur du maillot ou à l économie locale. Les équipes nationales possèdent également des surnoms relatif …   Wikipédia en Français

  • Бело-красные Искры — Пилотажная группа ВВС Польши «Бело красные Искры» Bialo Czerwone Iskry …   Википедия

  • Dorota Maslowska — Dorota Masłowska Dorota Masłowska Dorota Masłowska (née le 3 juillet 1983 à Wejherowo, près de Gdansk, Pologne ) est une jeune femme écrivain polonaise, romancière, dramaturge et journaliste, dont les récents …   Wikipédia en Français

  • Dorota Masłowska — (née le 3 juillet 1983 à Wejherowo, près de Gdansk, Pologne) est une jeune femme écrivain polonaise, romancière, dramaturge et journaliste, dont les récents débuts en littérature ont été particulièrement rem …   Wikipédia en Français