pismo


pismo
n III, Ms. piśmie
1. blm
«zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków lub pojęć; ogół liter składających się na dany alfabet»

Pismo maszynowe, ręczne.

Krój, format, rodzaj pisma.

Wynalazek pisma.

∆ Pismo alfabetyczne «pismo, w którym poszczególnym dźwiękom odpowiadają oddzielne znaki - litery»
∆ Pismo sylabiczne «pismo, w którym każdej sylabie odpowiada oddzielny znak»
∆ Pismo obrazkowe a. ideograficzne «pierwotna forma pisma, w którym rysunek służył do zapisu treści; pismo piktograficzne»
∆ Pismo klinowe «pismo ideograficzno-sylabiczne, składające się ze znaków przedstawiających kombinację małych kliników, wyciskanych głównie na tabliczkach glinianych trzcinowym rylcem, używane w starożytnej Mezopotamii od około IV tysiąclecia p.n.e.»
∆ Pismo runiczne «starogermańskie pismo alfabetyczne, składające się ze znaków wywodzących się z alfabetu greckiego i łacińskiego, zachowane na kamieniach, przedmiotach metalowych, kościanych itp.»
∆ Pismo gotyckie → gotyk w zn. 2
∆ Pismo hieroglificzne «hieroglify»
∆ Pismo techniczne «pismo o znormalizowanym kształcie i kącie pochylenia liter, używane do napisów na rysunkach technicznych»
muz. Pismo nutowe, muzyczne «system znaków graficznych służących do notacji wszystkich muzycznych cech dźwięków oraz sposobów ich realizacji w utworze muzycznym»
2. blm
«to, co jest napisane, wyrażone znakami pisarskimi; litery; właściwy komuś sposób pisania, kreślenia liter i cyfr»

Czytelne, wyraźne, proste, równe, wyrobione, kaligraficzne pismo.

Niewyraźne, nierówne, pochyłe, krzywe, koślawe, nieudolne pismo.

Ładny charakter pisma.

3. blm
«wyrażanie myśli za pomocą znaków graficznych, umiejętność pisania; czynność pisania, pisanie»

Styl pisma.

Posługiwać się przenośniami w piśmie.

Władać obcym językiem w mowie i piśmie.

4. lm D. pism
«tekst napisany ręcznie lub maszynowo na kartce (kartkach) papieru, np. list, dokument, akt»

Pismo urzędowe, oficjalne.

Pismo odręczne, okólne.

Pisma tajne, poufne, ponaglające.

Przygotować, podyktować, zredagować pismo.

Przesłać, wysłać, wystosować do kogoś pismo.

Doręczyć komuś pismo.

pot. Czuć, poczuć, zwąchać pismo nosem «przeczuwać, przewidzieć, co się dzieje, co się święci; zorientować się w czymś, domyślić się czegoś»
5. lm D. pism
zwykle w lm «utwory literackie, publicystyczne, dzieła naukowe itp.; książki»

Pisma poetyckie.

Pisma filozoficzne, historyczne.

Zbiorowe wydanie pism Sienkiewicza.

rel. Pismo święte «Księgi Starego i Nowego Testamentu; Biblia»
żart. Uczony w piśmie «o kimś wykształconym w jakiejś dziedzinie, znającym się na czymś lub rzekomo znającym się na czymś; erudyta»
6. lm D. pism
«czasopismo, np. gazeta codzienna, tygodnik, miesięcznik»

Pisma literackie, naukowe, społeczne, kulturalne.

Pisma ilustrowane, satyryczne.

Pismo codzienne, wieczorne, periodyczne.

Poczytne pismo.

Prenumerować pismo.

Wydawać pismo.

Łamy, szpalty pisma.

Roczniki pisma.

na piśmie «za pomocą pisma, pisemnie, spisując, pisząc na papierze; wyrażając coś pismem, nie ustnie»

Zawierać umowę na piśmie.

Potwierdzić coś, pokwitować na piśmie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pismo — písmo sr <G mn pȋsāmā> DEFINICIJA 1. a. sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i… …   Hrvatski jezični portal

  • pismo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. piśmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} system znaków graficznych odpowiadających określonym dźwiękom lub pojęciom; ogół liter tworzących dany alfabet : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • písmo — sr 〈G mn pîsāmā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}sustav vidljivih oblika (slika, simbola, zastava) proizvedenih radi obavještavanja i memoriranja b. {{001f}}sustav grafičkih znakova koji predstavljaju elemente govornoga jezika (glasove, slogove, riječi) i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Pismo — bezeichnet: Apple Powerbook Pismo, ein Laptop Pismo Beach in Kalifornien, USA Pismo Technic Inc. in Portland, Oregon, USA Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichnete …   Deutsch Wikipedia

  • písmo — a s (í) 1. ovojnica z listom papirja za navadno daljša sporočila po pošti: kupiti pismo in dopisnico; barvasta, bela pisma; majhno, podolgovato pismo / znamke za pisma / odprl je pismo in začel brati; zalepiti, zapreti pismo / sporočiti v pismu… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pismo — Czuć, poczuć, wyczuć, zwąchać pismo nosem zob. nos 3. Ktoś uczony w piśmie zob. uczony. Zamaszyste pismo zob. zamaszysty …   Słownik frazeologiczny

  • Pismo — ● np. m. ►APPLE Nom d une série de PowerBook d Apple. (Laquelle?) …   Dictionnaire d'informatique francophone

  • pismo — pis·mo …   English syllables

  • Pismo — …   Useful english dictionary

  • Pismo Beach — Meeresküste in Pismo Beach Lage in Kalifornien …   Deutsch Wikipedia