pitagorejczyk


pitagorejczyk
m III, DB. -a, N. \pitagorejczykkiem; lm M. \pitagorejczykycy, DB. -ów
«zwolennik pitagoreizmu; także: członek Związku Pitagorejskiego»

Słownik języka polskiego . 2013.