pitagorejski


pitagorejski
\pitagorejskiscy
«odnoszący się do Pitagorasa, pitagoreizmu, pitagorejczyków»

Zasady pitagorejskie.

mat. Liczby pitagorejskie «liczby naturalne x, y, z, spełniające równanie x2+y2=z2»
∆ Trójkąt pitagorejski «trójkąt prostokątny o bokach, których długości wyrażone są liczbami naturalnymi»
∆ Związek Pitagorejski «bractwo religijne założone w VI w. p.n.e. łączące religijny mistycyzm z programem badań naukowych, głównie w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • pitagòrējski — pril. kao pitagorejac, na način pitagorejaca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pitagòrējskī — prid. koji se odnosi na pitagorejce …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pitagorejski — pitagòrējskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na pitagorejce ETIMOLOGIJA vidi Pitagora …   Hrvatski jezični portal

  • pitagorejski — pitagòrējski pril. DEFINICIJA kao pitagorejac, na način pitagorejaca ETIMOLOGIJA vidi Pitagora …   Hrvatski jezični portal

  • pitagoréjski — a o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na Pitagorovo filozofijo: pitagorejski panteizem / pitagorejska šola …   Slovar slovenskega knjižnega jezika