plenić się


plenić się
ndk VIa, \plenić sięni się, \plenić sięnił się
1. «rozmnażać się, mnożyć się»

W brudnej, wilgotnej izbie pleniło się robactwo.

2. «o roślinach: bujnie rosnąć, krzewić się; szybko się rozrastać»

Na ugorze pleniły się łopuchy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • plenić się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIb, plenić sięni się {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o chwastach: rozrastać się obficie i szybko; krzewić się bujnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chwasty plenią się w zbożu. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mnożyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} stawać się liczniejszym, częstszym; powiększać swoją liczbę; wzrastać, przybywać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kłopoty mnożyły się. Mnożą się zachorowania na grypę. Mnożą się przypadki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • plenienie się — n I rzecz. od plenić się …   Słownik języka polskiego