płciowy


płciowy
przym. od płeć w zn. 1

Cechy płciowe.

Zróżnicowanie płciowe osobników.

biol. Akt, stosunek płciowy «proces, akt spółkowania, zapłodnienia»
∆ Cykl płciowy «zmiany w organizmie zachodzące okresowo, związane z dojrzewaniem komórek rozrodczych i aktywnością płciową, zwłaszcza okresowe zmiany w organizmie kobiety i samicy ssaków, związane z jajeczkowaniem i stworzeniem odpowiednich warunków do ciąży»
∆ Dojrzałość płciowa «etap rozwojowy człowieka i zwierząt, w którym organizm osiąga zdolność do rozmnażania się»
∆ Dymorfizm płciowy «zróżnicowanie samca i samicy tego samego gatunku pod względem budowy, wielkości, barwy itp.; występuje często w świecie zwierząt, rzadko u roślin»
∆ Gruczoły płciowe «gruczoły wytwarzające komórki rozrodcze; gruczoły rozrodcze, gonady»
∆ Komórki płciowe «komórki rozrodcze męskie i żeńskie, u większości organizmów komórki jajowe i plemniki; gamety»
∆ Narządy płciowe a) «u człowieka i zwierząt ogół narządów służących do rozmnażania płciowego; narządy rozrodcze, generatywne» b) «organy roślin wytwarzające komórki płciowe; organy generatywne roślin»
∆ Popęd płciowy «skłonność do kontaktu płciowego osobników płci przeciwnej»
∆ Rozmnażanie płciowe «rozmnażanie polegające na łączeniu się dwu komórek rozrodczych (gamet) w zygotę, rozwijającą się w nowy organizm potomny; rozmnażanie generatywne»
med. Niemoc płciowa «niezdolność mężczyzny do stosunków płciowych; impotencja»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • płciowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} związany z płcią, znamionujący płeć; dotyczący rozmnażania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cechy, różnice płciowe. Rozwój płciowy. Rozmnażanie płciowe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • moczowo-płciowy — → moczopłciowy …   Słownik języka polskiego

  • łóżko — 1. pot. Iść, pójść z kimś do łóżka «mieć z kimś stosunek płciowy»: (...) poszłaby do łóżka z każdym, kto zaproponowałby jej rolę w kasowym filmie. Cin 4/1999. 2. posp. Leźć, pakować się, pchać się komuś do łóżka «chcieć odbyć z kimś stosunek… …   Słownik frazeologiczny

  • gzić się — ndk VIa, gżę się, gzisz się, gzij się, gził się 1. «o niektórych zwierzętach: biegać z bólu spowodowanego ukąszeniami gzów; niespokojnym zachowaniem ujawniać popęd płciowy; zaspokajać popęd płciowy» 2. wulg. «swawolić, zbytkować, zalecać się,… …   Słownik języka polskiego

  • kopulacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. kopulacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cielesne zespolenie się osobnika męskiego i osobnika żeńskiego umożliwiające wprowadzenie spermy do dróg rodnych samicy i… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wola — 1. Człowiek (ludzie) dobrej woli «o kimś, kto ma dobre zamiary, kto pragnie pomóc innym»: (...) los przytuliska jest w rękach ludzi dobrej woli, którzy mogą i chcą pomóc bezdomnym zwierzętom. SN 04/01/1999. 2. przestarz. Czuć, poczuć wolę bożą… …   Słownik frazeologiczny

  • afrodyzjak — m III, D. a a. u, N. afrodyzjakkiem; lm M. i «środek pobudzający albo wzmagający popęd płciowy» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • bekać — ndk I, bekaćam, bekaćasz, bekaćają, bekaćaj beknąć dk Va, bekaćnę, bekaćniesz, bekaćnij, bekaćnął, bekaćnęła, bekaćnęli, posp. «czkać» bekać się łow. tylko ndk «o niektórych zwierzętach, np. danielu, jeleniu: przejawiać popęd płciowy» …   Słownik języka polskiego

  • boży — przym. od bóg (zwykle w zn. 1) Opatrzność boża. Sprawiedliwość boża. ∆ Boże Ciało «w kościele katolickim święto ku czci Najświętszego Sakramentu» ∆ Boże Narodzenie «święto kościelne obchodzone przez chrześcijan na pamiątkę narodzenia Chrystusa» ∆ …   Słownik języka polskiego

  • bukować — I ndk IV, bukowaćkuje, bukowaćował łow. «o łosiach, jeleniach i owcach: zaspokajać popęd płciowy, odbywać okres godów, rui» ‹z niem.› II ndk IV, bukowaćkuję, bukowaćkujesz, bukowaćkuj, bukowaćował, bukowaćowany «ustalać termin wykorzystania… …   Słownik języka polskiego