płoszenie


płoszenie
↨ płoszenie się
n I
rzecz. od płoszyć (się).

Słownik języka polskiego . 2013.