płuco


płuco
n I; lm D. płuc
zwykle w lm «parzysty narząd oddechowy kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym, u człowieka i ssaków położony w jamie klatki piersiowej, pokryty opłucną płucną i podzielony głębokimi szczelinami na kilka płatów»

Prawe, lewe płuco.

Płaty płuc.

Choroby płuc.

Rak płuc.

Rozedma płuc.

Chory na płuca.

Prześwietlać płuca.

Kłuje kogoś w płucach.

Wciągnąć powietrze w płuca.

med. Zapalenie płuc «schorzenie pęcherzyków płucnych, oskrzeli i tkanki śródmiąższowej, wywołane zakażeniem drobnoustrojami chorobotwórczymi, objawiające się m.in. gorączką, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznością»
∆ Sztuczne płuca «aparat do sztucznego oddychania dla chorych dotkniętych porażeniem mięśni oddechowych międzyżebrowych i przepony, mający kształt stalowej rury obejmującej szczelnie tułów pacjenta; rytmiczna zmiana ciśnienia wewnątrz aparatu powoduje rozprężanie i zapadanie klatki piersiowej (wdechy i wydechy)»
pot. Zrywać sobie płuca «męczyć się głośnym krzykiem, mówieniem»
przen.

Parki, zieleńce to płuca miasta.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • płuco — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I {{/stl 8}}{{stl 7}} narząd oddechowy człowieka i niektórych zwierząt, złożony z dwóch części, znajdujący się wewnątrz klatki piersiowej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prawe, lewe płuco. Nabrać powietrza do płuc, wciągnąć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • płuco — Zrywać sobie płuca «męczyć się głośnym mówieniem, krzykiem» Komuś gra w płucach zob. grać 8 …   Słownik frazeologiczny

  • walnąć w płuco — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} zapalić, wypalić papierosa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyszli na korytarz walnąć w płuco. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Henk Nooren — Medaillenspiegel Springreiten Niederlande  Niederlande Weltmeisterschaften Silber …   Deutsch Wikipedia

  • Plauze — (dicker) Bauch; Speckgürtel (umgangssprachlich); Wanst (umgangssprachlich); Wampe (umgangssprachlich); Rettungsringe (umgangssprachlich) * * * Plau|ze 〈f …   Universal-Lexikon

  • Liste der Europameister im Springreiten — Die Europameisterschaften im Springreiten werden seit 1957 ausgetragen. Vor 1975 gab es neben den offenen Meisterschaften die Europameisterschaften der Springreiterinnen, zu denen nur Frauen zugelassen waren. Ab 1975 ist außerdem der… …   Deutsch Wikipedia

  • Lunge (Lebensmittel) — Lunge, auch Lüngerl oder Beuschel, hat den geringsten Nährwert unter den Innereien. Kalb und Lammlunge wird aber für viele regionale Spezialitäten verwendet, besonders in Bayern, im Vogtland (Geschlinge), Schlesien (Gelinge, Gelenge, Gelünge,… …   Deutsch Wikipedia

  • Plauze — Sf Eingeweide , besonders Lunge per. Wortschatz omd. (16. Jh.) Entlehnung. Entlehnt aus sorb. płuco n. Lungenflügel , sorb. płuca Pl. Lunge . sorb …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • zerwać — pot. Śmieszny, że boki zrywać «bardzo śmieszny»: Idź na ten film koniecznie. Śmieszny, że boki zrywać. Roz tel 2002. Zerwać więzy (łączące kogoś) z kimś, z czymś zob. więzy. Zerwać z czegoś zasłonę zob. zasłona 2. Zrywać boki od śmiechu, ze… …   Słownik frazeologiczny

  • zrywać — pot. Śmieszny, że boki zrywać «bardzo śmieszny»: Idź na ten film koniecznie. Śmieszny, że boki zrywać. Roz tel 2002. Zerwać więzy (łączące kogoś) z kimś, z czymś zob. więzy. Zerwać z czegoś zasłonę zob. zasłona 2. Zrywać boki od śmiechu, ze… …   Słownik frazeologiczny