bicz


bicz
m II, D. -a; lm M. -e, D. -ów
«rzemień lub skręcony sznur przytwierdzony do trzonka, służący do chłostania; bat»
med. Bicz szkocki «zabieg leczniczy polegający na zlewaniu ciała strumieniem wody pod ciśnieniem kilku atmosfer»
◊ Bicz boży «zdarzenie, zwykle złe, poczytywane za znak kary zesłanej przez siły nadprzyrodzone; narzędzie kary»
◊ Ktoś jest rozpuszczony jak dziadowski bicz «ktoś jest niesforny, nie przestrzega żadnej dyscypliny»
◊ Ukręcić bicz na siebie, na kogoś «ściągnąć na siebie ujemne skutki własnego postępowania lub przyczynić się do czyjegoś niepowodzenia»
◊ Jak z bicza trzasł, rzad. strzelił «bardzo prędko, szybko (o czasie)»
□ Z piasku bicza nie ukręci.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • bicz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. ów || rzad. y {{/stl 8}}{{stl 7}} narzędzie do chłostania w postaci rzemienia lub sznura przymocowanego do trzonka; bat : {{/stl 7}}{{stl 10}}Smagnąć kogoś biczem.{{/stl 10}}{{stl 18}}ZOB. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bicz — 1. książk. Bicz boży (Boży) «jakieś nieprzyjemne, niepomyślne, tragiczne zdarzenie, poczytywane za znak kary bożej»: W 1348 r. przyszła na Europę „czarna śmierć”. (...) Ludziom ówczesnym zaraza, co pochłonęła dwadzieścia pięć procent pogłowia… …   Słownik frazeologiczny

  • bicz boży — {{/stl 13}}{{stl 7}} bardzo przykre, tragiczne zdarzenie, zjawisko budzące powszechną grozę, odbierane jako kara sił nadprzyrodzonych : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kaznodzieje głosili, że epidemie i najazdy tatarskie to bicz boży na grzeszników. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kręcić [ukręcić] bicz na — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} przygotywywać czyjąś lub swoją zgubę, działać na czyjąś lub własną szkodę, robić coś, co później zaszkodzi komuś lub sobie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Biorąc tyle pożyczek, ukręcił bicz na siebie. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kręcić bicz z piasku — {{/stl 13}}{{stl 7}} zajmować się czymś niemożliwym do zrealizowania, nieosiągalnym, niewykonalnym (często lekceważąco) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Пржиборовский Валерий — (Przyborowski) польский беллетрист и публицист, род. в 1845 г. Первые повести П., довольно слабые с художественной стороны, обратили на себя внимание благодаря современности тем: таковы: Hinda (1869), Życie za marzenie (1871), Na mogile (1873).… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Modła-Kolonia —   Village   Country Poland Voivodeship Greater Poland …   Wikipedia

  • Modła Królewska —   Village   …   Wikipedia

  • Modła Księża —   Village   …   Wikipedia

  • Niklas — For the name see, Niklas (name) Niklas   Village   …   Wikipedia