po co


po co
«wyrażenie oznaczające pytanie: w jakim celu, z jakiego powodu, dlaczego; także z odcieniem ekspresywnym uwydatniającym brak sensownego celu, racji, bezskuteczność jakiegoś działania»

Po co tam poszedłeś?

Po co przyjechałeś?

Po co się wtrącasz do nie swoich spraw?

Nie odwiedzał ich, bo po co?

Po co myśleć o tym, co będzie?

◊ Nie mieć po co gdzieś wracać, iść itp. «nie być gdzieś pożądanym, oczekiwanym»
◊ Nie wiem po co, nie wiedzieć po co, licho wie po co «wyrażenia podkreślające bezsensowność, nieskuteczność jakiegoś działania»
posp. Po co ta mowa? «o daremnym, niepotrzebnym mówieniu; szkoda gadania»

Słownik języka polskiego . 2013.