po cygańsku


po cygańsku

Słownik języka polskiego . 2013.

  • po cygańsku — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} jak Cygan, Cyganie; w sposób charakterystyczny dla nich : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówić, ubierać się po cygańsku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cygański — cygańskiscy 1. «należący do Cygana, Cyganów, właściwy Cyganowi, Cyganom» Język cygański. Cygańska kapela. Cygańska pieśń. Obóz, tabor cygański. Cygańska uroda. Wieść cygańskie życie. 2. «dotyczący cygana osoby prowadzącej wędrowne życie;… …   Słownik języka polskiego

  • cygański — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, cygańskiscy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} charakterystyczny dla Cygana, Cyganów; będący własnością Cyganów, związany z Cyganami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dialekty języka cygańskiego.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień