pochopny


pochopny
\pochopnyni, \pochopnyniejszy
«prędki, skory, chętny do czegoś; zbyt skłonny»

Pochopny do bójki, do oskarżeń.

Wydać o kimś zbyt pochopny sąd.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • pochopny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zbyt skory do czegoś, pospieszny; nieprzemyślany, nierozważny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pochopna decyzja. Pochopny wniosek, sąd. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • awantura — ż IV, CMs. awanturaurze; lm D. awanturaur 1. «zakłócenie spokoju; kłótnia, zajście» Nocne, pijackie, przykre awantury. Mieć z kimś awanturę. Robić, wszczynać awantury. Szukać, unikać awantur. Doszło do awantury. Ktoś jest zdolny, pochopny do… …   Słownik języka polskiego

  • pochopność — ż V, DCMs. pochopnośćści, blm rzecz. od pochopny Pochopność w podejmowaniu decyzji, w karaniu kogoś …   Słownik języka polskiego

  • pośpieszny — 1. «odbywający się w pośpiechu, wykonywany w pośpiechu; szybki, prędki» Pośpieszny wyjazd. Pośpieszny marsz. Pośpieszne kroki. 2. «poruszający się, działający szybciej od innych; odbywający drogę w krótszym czasie» Pośpieszna maszyna drukarska.… …   Słownik języka polskiego

  • prędki — prędkidcy, prędkidszy 1. «odbywający się, dokonujący czegoś w krótkim czasie, w szybkim tempie; szybki, bystry, wartki, pośpieszny, raźny, żwawy» Prędki bieg, chód, oddech, puls. Prędki nurt rzeki. Czyjeś prędkie kroki, ruchy. 2. «dziejący się,… …   Słownik języka polskiego

  • sąd — m IV, D. u, Ms. sądzie; lm M. y 1. «państwowy organ wymiaru sprawiedliwości; zespół sędziów» Sąd apelacyjny, kasacyjny, rewizyjny. Sąd cywilny, karny. Sąd wojewódzki. Sąd dla nieletnich. Prezes sądu. Skład sądu. Wyrok są …   Słownik języka polskiego

  • pakvopnas — ×pakvõpnas, à (l. pochopny) adj. (4) 1. patrauklus, viliojantis: Šita merga pakvopnà, ji greitai ištekės Vrn. Jaunesnė duktė pakvopnèsnė – didesnė ir gražesnė Auk. Tavo pakvõpnas arklys, greit parduosi Dsm. Pakvõpnas daiktas, nors imk ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lekkomyślny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, lekkomyślnyni, lekkomyślnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} nieodpowiedzialny, niepoważny, działający pochopnie, niezastanawiający się nad konsekwencjami, pozbawiony wyobraźni (o człowieku); pochopny, czyniony bez… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nierozważny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nierozważnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który nie zastanawia sią nad ewentualnymi niepożądanymi konsekwencjami swego postępowania, działający pochopnie, niekierujący się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pochopność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. pochopnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. pochopny: Pochopność w wydawaniu ocen, w działaniu. Pochopność sądów. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień