biegnik


biegnik
m III, D. -a, N. \biegnikkiem; lm M. -i
muz. «szereg dźwięków przejściowych o drobnych wartościach rytmicznych pomiędzy dwoma głównymi dźwiękami melodii, notowany często za pomocą drobnych nut, bez ścisłego wyliczenia metrycznego w ramach taktów»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • biegnikowy — przym. od biegnik Technika biegnikowa …   Słownik języka polskiego