podobierać


podobierać
dk I, \podobieraćam, \podobieraćasz, \podobieraćają, \podobieraćaj, \podobieraćał, \podobieraćany
1. «dobrać wiele czegoś, jedno do drugiego kolejno; wybrać, wyszukać kolejno odpowiednich ludzi»

Podobierać kolory.

Podobierać zasłony do mebli.

Podobierał sobie współpracowników.

2. «o wielu: pobrać dodatkowo, dobrać brakującą ilość, dobrać więcej»

Podobierać ziemniaków, zupy.

podobierać się
1. «dokonać kolejno wyboru wśród siebie»

Podobierały się już pary do tańca.

2. «o wielu osobach, zwierzętach: dobrać się, znaleźć dostęp, dorwać się do czegoś»

Dzieci podobierały się do spiżarni.

Podobierali się do ostatnich zapasów żywności.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • podobierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, podobieraćam, podobieraća, podobieraćają, podobieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dobrać kolejno wiele czegoś według określonych kryteriów; dobrać odpowiednich ludzi,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • podobierać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dobrać jeden drugiego spośród swego grona : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uczniowie podobierali się w pary. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o wielu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • po — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na granicę zasięgu czegoś w przestrzeni lub w czasie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wanna wypełniona po brzegi wodą. Śnieg po… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień