biernikowy


biernikowy
przym. od biernik

Formy biernikowe rzeczowników.


Słownik języka polskiego . 2013.