poformować


poformować
dk IV, \poformowaćmuję, \poformowaćmujesz, \poformowaćmuj, \poformowaćował, \poformowaćowany
«ustawić w pewnym porządku, uszeregować, sformować wiele czegoś»

Poformować oddziały, bataliony, pułki.

Poformować szeregi w czworobok.

poformować się
1. «zebrać się, zorganizować się w pewien sposób; uszeregować się»

Poformować się w mniejsze i większe grupy.

2. «ukształtować się»

Na plaży poformowały się wydmy i małe pagórki.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • potworzyć — dk VIb, potworzyćrzę, potworzyćrzysz, potworzyćtwórz, potworzyćrzył, potworzyćrzony «utworzyć wiele czegoś, jedno po drugim, po kolei; porobić, poformować» Potworzyć kółka naukowe w szkole. Potworzyć grupy turystów. Z ochotników potworzono małe… …   Słownik języka polskiego

  • powiązać — dk IX, powiązaćwiążę, powiązaćwiążesz, powiązaćwiąż, powiązaćał, powiązaćany 1. «połączyć końce czegoś węzłem; związać» Powiązać sznury, postronki. Powiązać zerwane nitki osnowy. 2. «skrępować więzami kogoś, coś; umocnić, poformować coś wiążąc,… …   Słownik języka polskiego