bigoteryjny


bigoteryjny
przym. od bigoteria

Bigoteryjne poglądy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • religiancki — religianckiccy «nawiązujący, odwołujący się we wszystkim do religii, sprowadzający różnego rodzaju zagadnienia do spraw religijnych; bigoteryjny, dewocyjny» Poglądy religianckie …   Słownik języka polskiego

  • religiancki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, religianckiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do powierzchownej, zewnętrznej religijności, sprowadzający wszelkie zagadnienia do spraw religijnych; dewocyjny, bigoteryjny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Religianckie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień