pokładziny


pokładziny
blp, D. \pokładzinyin
hist. «w starosłowiańskim obrzędzie weselnym: zwyczaj uroczystego odprowadzania małżonków do ich sypialni»

Słownik języka polskiego . 2013.