polarnictwo


polarnictwo
n III, Ms. \polarnictwowie, blm
geogr. «wyprawy polarne; branie udziału w tych wyprawach»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • polarnictwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. polarnictwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} działalność człowieka polegająca na badaniu, zagospodarowywaniu terenów podbiegunowych {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień