biletowy


biletowy
przym. od bilet (tylko w zn. 1)

Kioski biletowe.

Kasa biletowa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • biletowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. bilet w zn. 1.: Kasa biletowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień