położenie


położenie
n I
1. rzecz. od położyć

Położenie ręki na ramieniu.

Położenie fundamentów, podłóg.

Położenie chorego do łóżka.

2. «miejsce, gdzie się coś znajduje, gdzie jest położone; pozycja zajmowana przez dany przedmiot w stosunku do otoczenia»

Malownicze, piękne położenie.

Położenie obronne.

Położenie danej miejscowości nad rzeką, w dolinie, przy głównym szlaku handlowym.

Określić, ustalić położenie jakiegoś obiektu, jakiejś miejscowości, wojsk.

Śledzić położenie gwiazd na niebie.

Zmienić położenie czegoś.

∆ Położenie geograficzne «szerokość i długość geograficzna danego miejsca, danej miejscowości; miejsce na kuli ziemskiej, w którym leży, znajduje się dana miejscowość, dany obiekt»
fiz. Położenie zerowe «punkt, od którego mierzy się coś; punkt wyjściowy»
techn. Położenie martwe «punkt, w którym dana część przyrządu, maszyny itp. będąca w ruchu posuwisto-zwrotnym, zatrzymuje się dla zmiany kierunku»
3. «sytuacja, warunki, w jakich się ktoś znajduje»

Ciężkie, przykre, trudne położenie.

Położenie bez wyjścia.

Korzystne, szczęśliwe położenie.

Położenie ekonomiczne, finansowe, gospodarcze, majątkowe, materialne, międzynarodowe, polityczne.

Stawiać kogoś, znaleźć się w jakimś położeniu.

Zorientować się w położeniu.

Położenie pogarsza się, zmienia się na lepsze.

◊ Być, stać się panem położenia «mieć decydujący głos, zdobyć przewagę, władzę w danej sytuacji»
◊ Wejść w czyjeś położenie, postawić się w czyimś położeniu «wyobrazić sobie, zrozumieć czyjąś sytuację, czyjś stan, wczuć się w czyjąś sytuację»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • położenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. położyć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce znajdowania się, pozycja, gdzie coś jest usytuowane w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • położenie — Być panem położenia zob. pan 1. Postawić się, stawiać się w czyimś położeniu zob. postawić się. Wejść w czyjeś położenie zob. wejść 8 …   Słownik frazeologiczny

  • amba — położenie bez wyjścia …   Słownik gwary warszawskiej

  • nie ma chodu — położenie bez wyjścia …   Słownik gwary warszawskiej

  • pozycja — ż I, DCMs. pozycjacji; lm D. pozycjacji (pozycjacyj) 1. «położenie czegoś w stosunku do czegoś innego; miejsce, w którym coś jest określone za pomocą odległości od innych przedmiotów, punktów itp.» Określić pozycję statku. 2. «układ, położenie… …   Słownik języka polskiego

  • pod — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przyim., łączy się z biernikiem {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wskazuje na cel przestrzenny ruchu znajdujący się w miejscu położonym poniżej czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pies wszedł pod… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wejść w — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjeś} {{/stl 8}}położenie {{/stl 13}}{{stl 7}} wczuć się w czyjąś sytuację, zrozumieć czyjeś położenie, motywy czyjegoś postępowania, czyjś stan psychiczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niech pan spróbuje wejść w moje położenie. Od …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Lubomino — Lubomino …   Deutsch Wikipedia

  • aspekt — m IV, D. u, Ms. aspektkcie; lm M. y 1. «punkt widzenia, z którego się coś rozpatruje; widok, perspektywa, wygląd, ujęcie, postać, przejaw, strona czegoś» Aspekt gospodarczy. Aspekty zagadnienia, zjawiska. Uwzględniać wszystkie aspekty czegoś.… …   Słownik języka polskiego

  • ekspozycja — ż I, DCMs. ekspozycjacji; lm D. ekspozycjacji (ekspozycjacyj) 1. «wystawienie na pokaz, sposób wystawienia czegoś; pokaz, wystawa» Ekspozycja dzieł sztuki. Ekspozycja obejmuje zbiory muzealne. 2. «położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu …   Słownik języka polskiego