pomrowik


pomrowik
m III, DB. -a, N. \pomrowikkiem; lm M. -i
zool. «Deroceras, lądowy ślimak płucodyszny z rodziny o tej samej nazwie, mający wydłużone ciało i muszlę zredukowaną do płytki wapiennej; występuje w licznych gatunkach, głównie w Europie, Azji Mniejszej i płn. Afryce, niektóre z nich są szkodnikami roślin i produktów rolnych; w lm rodzina tych ślimaków»

Słownik języka polskiego . 2013.