biochemia


biochemia
ż I, DCMs. \biochemiamii, blm
«nauka mająca na celu poznanie składu chemicznego i właściwości substancji w żywych organizmach oraz całokształtu zachodzących w nich procesów chemicznych; chemia fizjologiczna, biologiczna»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • biochemia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dział biologii zajmujący się badaniem procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych, czyli tzw. metabolizmem; chemia fizjologiczna {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Glyconutrient — is a term used by the multi level marketing company Mannatech, and other supplement vendors, to describe dietary supplements that contain a blend of simple sugars (monosaccharides) which are found in glycoproteins. As Mannatech uses the term in… …   Wikipedia

  • biochemiczny — przym. od biochemia Badania biochemiczne …   Słownik języka polskiego

  • fizjologiczny — 1. «dotyczący naturalnych czynności organizmu, zachodzący w organizmie w warunkach normalnych; naturalny, organiczny» Rozwój fizjologiczny. Procesy, zmiany fizjologiczne. Potrzeby, prawa fizjologiczne. ∆ Chemia fizjologiczna → biochemia ∆ med.… …   Słownik języka polskiego

  • biochemiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. biochemia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.