biochemiczny


biochemiczny
przym. od biochemia

Badania biochemiczne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • biochemiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. biochemia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anaerobowy — przym. od anaerob Bakterie, organizmy anaerobowe. ∆ Proces anaerobowy «proces biochemiczny zachodzący bez udziału tlenu atmosferycznego» …   Słownik języka polskiego

  • nitryfikacja — ż I, DCMs. nitryfikacjacji, blm «biochemiczny proces utleniania amoniaku i soli amonowych na azotyny, a azotynów na azotany przez bakterie nitryfikujące; jeden z podstawowych procesów obiegu azotu w przyrodzie, ma duże znaczenie dla rolnictwa,… …   Słownik języka polskiego

  • oksybioza — ż IV, CMs. oksybiozazie, blm 1. → aerobioza 2. biochem. «proces biochemiczny zachodzący w organizmie z udziałem tlenu pochodzącego z atmosfery, np. tlenowy rozkład kwasu pirogronowego w komórkach zwierzęcych i roślinnych; proces aerobowy» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • katalizator — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. katalizatororze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} substancja, która wpływa na zmianę szybkości reakcji chemicznej bez naruszenia równowagi układu :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.