biochemik


biochemik
m III, DB. -a, N. \biochemikkiem; lm M. \biochemikicy, DB. -ów
«specjalista w dziedzinie biochemii»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • biochemik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. biochemikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} specjalista z zakresu biochemii {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień