ponieważ


ponieważ
«spójnik przyłączający zdania podrzędne wyrażające przyczynę, wyjaśnienie, uzasadnienie tego, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym»

Odszedł, ponieważ się obraził.

Ponieważ było późno, pojechaliśmy taksówką.


Słownik języka polskiego . 2013.